МЕТОДИЧНИ  ОБЕДИНЕНИЯ

 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА


ЗАПОВЕД №22А/15.09.2016 г. на основание Правилника за дейността на училището, Диреторът на СУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ПЛОВДИВ, утвърди за учебната 2016-2017 г. следните МО /методични обединения/:
МО на учителите в начален етап
МО на учителите по БЕЛ
МО на учителите по чужди езици
МО на учителите по Математика и ИТ
МО на учителите по Физика, Химия и Биология
МО на учителите по История, География, Философия
МО на учителите по ФВС, музика и Изобразително изкуство
МО на учителите на класните ръководители

назад
начало