ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

 

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ


ЗДРАВКО ЕНЕВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА
АЛБЕНА ТОДОРОВА ЯНЕВА
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА
АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ДЯНКОВА
АПОСТОЛ НИКОЛОВ ШИВАЧЕВ
АТАНАС ЖЕКОВ ЙОРДАНОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ СЛАВЧЕВ КИДИКОВ
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ВЕСЕЛА НЕКОЛАЕВА СТОЙНОВА
ВИОЛЕТА БОЙЧЕВА КОЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ХАДЖИПЕТРОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ГАЛИНА МИЛКОВА ЗДРАВЧЕВА
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СИРАКОВ
ДАНИЕЛА РУСЕВА РУСЕВА
ДЕТЕЛИНА СЕРГЕЕВА МИЛКОТЕВА
ДОБРИНКА МАНОЛОВА КОВАЧЕВА
ЗВЕЗДЕЛИН СТОЯНОВ МАЛАМОВ
ЗОЯ НИКОЛОВА ТРИФОНОВА
КАТЯ ТОДОРОВА ЙОНКОВА
КРАСИМИР ТОДОРОВ ШИПКОВ
ЛИДИЯ СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА
МАГДАЛЕНА РУСАФОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА МИЧЕВА
МИЛЕНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА
МИНКА ГЕОРГИЕВА БРАТАНОВА
НИКОЛИНКА ЛАЗАРОВА АБРАШЕВА
НИНА СТЕФАНОВА ЯКОВА
НОНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
КРИСТИНА ТОМОВА КУТЛОВА
ВЕРА ЛЮБЕНОВА КАБАМИТОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА РИБАРОВА
ПЕТЯ КЕРЕЗОВА ГАНУШЕВА
РОСЕН АТАНАСОВ КАЦАРОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЬОКОВА
РУМЯНА КОНСТАНТИНОВА ЙОРДАНОВА
СИЛВИЯ БОРИСОВА МИЛЧЕВА
СОНЯ ДИМИТРОВА КАРАТАНЕВА
СТАНИСЛАВА НАЧЕВА КИРОВА
СТЕЛИАНА СТОЙКОВА ЖЕЛЕВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ТОЛЯ НАЙДЕНОВА РАЙЧИНОВА-ТАШЕВА

 

назад
начало

 


ВЕСЕЛА
РУМЕНОВА ДИМИТРОВА-КОСТОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА
ДЕЧО АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ДИАНА ПЕТРОВА КЕСОВА
ЕМИЛИЯ ТРИФОНОВА БУХАЛСКА
ЗЛАТКА КОЛЕВА ИСКЕНДЕРОВА
ИВАНКА ТАШЕВА ЛИЧЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
НОНКА НЕНЧОВА КРИСЛОВА

СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕВА