МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ПЛОВДИВ
ул. "Васил Априлов" №5 тел. 032/960067
сайт: su-ohridski.eu
e-mail: sou.sv.kl.ohridski@abv.bg


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 В ПАРАЛЕЛКИ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА:
- Английски език и Информационни технологии
- Музика и Пиано

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
- Целодневна форма на обучение - до 18 часа
- Безплатни закуски, приготвени на място
- Стол за вкусен обяд
- Лекарски кабинет
- Занимания по интереси

КЛАСИРАНИЯ
Краен срок за регистриране в училищата/по интернет:
първо класиране - 30.05.2017/31.05.2017
краен срок за записване - 08.06.2017
второ класиране - 15.06.2017/18.06.2017
краен срок за записване - 23.06.2017
трето класиране - 29.06.2017/02.07.2017
краен срок за записване - 06.07.2017


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ УЧИЛИЩЕТОНЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИназад
начало