МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ПЛОВДИВ
ул. "Васил Априлов" №5 тел. 032/960067
сайт: su-ohridski.eu
e-mail: sou.sv.kl.ohridski@abv.bg


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018:
*Природни науки - с профилиращи предмети биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка.
Балообразуване = удвоеният резултат по български език и литература+ удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване + оценките по биология и химия от свидетелството.
*Хуманитарни науки - с профилиращи предмети история и цивилизация, български език и литература и интензивно изучаване на английски език - 1 паралелка Балообразуване = удвоеният резултат по български език и литература+ удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване + оценките по български език и литература и история от свидетелството.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
Подаване на документи за участие в приема
I етап: 16 - 22.06.2017 г.
III етап: 11 - 13.07.2017 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ


I етап: 28.06 - 30.06.2017 г.
II етап: 05 - 07.07.2017 г.
III етап: 18 - 19.07.2017 г.Заявление по образец от училището


НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИназад
начало