МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ПЛОВДИВ
ул. "Васил Априлов" №5 тел. 032/960067
сайт: su-ohridski.eu
e-mail: sou.sv.kl.ohridski@abv.bg


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018
*Природоматематически профил с първи профилиращ предмет биология и здравно образование - 1 паралелка - Балообразуване = утроената оценка по биология + оценката по химия + оценката по физика от свидетелството.
*Непрофилирано обучение - 1 паралелка - Балообразуване = утроената оценка по български език и литература + оценката по математика + оценката по география от свидетелството.


Заявление по образец от училището


НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИназад
начало