АВТОПОРТРЕТ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град Пловдив; бул. "Васил Априлов" №5, тел. 032/643975, 032/644042; email: sou.sv.kl.ohridski@abv.bg; е едно от най-старите и елитни училища в град Пловдив. Създадено е през 1938 г. Приемник е на образуваната през 1937 - 1938 г. Смесена гимназия, чрез отделяне на ученици и ученички от всички класове на съществуващите тогава в Пловдив мъжка и девическа гимназия. Старото му име е EСПУ "Георги Димитров". Разположено е в центъра на града в непосредствена близост до централна гара и автогари "Юг" и "Родопи".

То е с утвърдени традиции в обучението по природни и хуманитарни науки (предлагат се паралелки със засилено изучаване на английски език/биология и здравно образование/химия и опазване на околната среда/информатика, както и английски език/история и цивилизация/български език и литература/философия).
В него се обучават ученици от I до XII клас, като обучението се води по вече утвърдени и нови иновативни методи от 42 висококвалифицирани преподаватели, много от които с I и II ПКС, докторанти ...

Учебната база се състои от 2 сгради с 28 класни стаи, 6 от които са оборудвани специално за учениците от начален курс, 5 специализирани кобинета по: биология, физика, химия, история, исторически музей, 2 компютърни зали, 1 физкултурен салон, 1 зала за тенис на маса и фитнес уреди, хореограрфска зала, лекарски кабинет, уютен ученически стол, богата материална база, както и библиотека с 38 000 тома учебна и художествена литература.

Учениците участват в множество извънкласни дейности, организирани в клубове по волейбол, баскетбол, тенис на маса и шах с много призови места и участия в турнири. По-голямата част от футболистите на ПФК "Ботев" - Пловдив учат тук.

Училището осигурява целодневна орнганизация на учебния процес в ПИГ от I до VII клас до 18:00 часа всеки делничен ден.

Осъществява се цялостна подготовка за кандидатстудентски изпити, както и подготовка за отлично представяне в общински, областни и национални олимпиади, състезания и представителни мероприятия от различен тип в рамките на училищната сграда и извън нея.

Ежегодно се осъществява базова работа на студенти от Пловдивски университет "Свети Паисий Хилендарски" и АМТИИ - гр. Пловдив по биология, химия, история, география и музика. Съществува постоянна връзка с Медицинския университет - гр. Пловдив и Исторически музей - Пловдив.

Бивши възпитаници на училището са голяма част от лекарите, фармацевтите, стоматолозите, медицинските сестри, санитарните инспектори, химиците, физиците, биолозите, адвокатите, правистите, криминалистите, политолозите, археолозите, летците, етнолозите, музикантите и спортистите в областта, в страната и в чужбина.

За новата учебна 2017/2018 г. СУ "Свети Климент Охридски" осъществява прием в:
*I клас - 1 стандартна паралелка и 1 една паралелка със засилено изечаване на музика;
*V клас - 2 стандартни паралелки с разширено изучаване на БЕЛ и математика;
*след VII клас - 2 паралелки: 1 с природни науки и засилено изучаване на английски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и информатика и 1 с хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език, история и цивилизация, български език и литература и философия;
*след VIII клас - 2 паралелки: 1 с профил природни нануки със зсилено изучаване на биология и здравно образование/химия и опазване на околната среда/физика и астрономия/английски език и 1 с непрофилирано обучение.

назад
начало