РЕКЛАМНА ГРАФИКА:

Рекламната графика е професия в областта на съвременните информационни и компютърни технологии. В процеса на обучение по тази специалност, учениците придобиват знания и практически умения за работа с компютърни системи, периферия и мрежи. Специалността дава на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на технологичната и художествена рекламна графика и дизайн, тяхното приложение в различни области на производството, рекламата и изкуството.

Божана Трингова Божана Трингова Божана Трингова
Диана Митева Димитър Бочуков Димитър Бочуков
Добрин Добрев Явор Костадинов Добрин Добрев
Добрин Добрев Есен Елисавета Ламбрева
Константин Байчев Кристина Костова Кристиян Чалъков
Марио Генов Марио Генов Марио Генов
Марио Генов Мая Петрова Михаела Петрова
Спас Лулчев

назад
начало