# #

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА

29.10.2015 г. – 01.11.2016 г. вкл. есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. зимна
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас


Неучебни дни:

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за I - XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V - VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – V - VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX - XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

назад
начало