ЕЛЕКТРОННА ЧИТАЛНЯ

Читалнята разполага с пет места и компютър. Периодичните издания включват списания на български, английски и немски език.

назад
начало