ИСТОРИЯ НА СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПЛОВДИВ

СОУ "Свети Климент Охридски" е приемник на образуваната през 1937 - 1938 год. Смесена гимназия, чрез отделяне на ученици и ученички от всички класове на съществуващите тогава в Пловдив мъжка и девическа гимназии.

От учебната 1942 – 1943 год. е Втора мъжка гимназия, а от 1945год. до 1950год. е Втора мъжка гимназия “Георги Димитров”.

От 1983 – 1984 год. след обединението на ОУ “В. И. Ленин” с Втора мъжка гимназия е вече ЕСПУ “Георги Димитров”.

За постигнатите успехи в учебната дейност и във връзка с 50 годишнината от основаването му, с Указ № 1675 на Държавния съвет на България, училището е наградено с орден “Кирил и Методий” - първа степен. От 20.11.1991 год. с Решение на Общинския съвет гр. Пловдив, то се преименува на СОУ “Свети Климент Охридски”.
По настоящем: СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

назад
начало