МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив
ул. „Янко Сакъзов” № 2А тел.032960 067; www.nhg-lavrenov.orgНационална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - град Пловдив е открита през 1976 година. Учениците й са най-младите кълнове и продължители на културното наследство, създадено от видни български художници, живели в неповторимата атмосфера на града на седемте тепета.
НХГ "Цанко Лавренов" се развива по примера на класическото рисувално училище. Усъвършенства и осъвременява знанията и уменията на учениците в отделните жанрове - натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция в разкритите специалности по "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Скулптура", "Иконопис", "Рекламна графика", "Пространствен дизайн"– VІІІ клас.
Обучението в НХГ "Цанко Лавренов" е до 12 клас.


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В НХГ:

- Подаване на документи за VІІІ клас: от 31 май до 18 юни, 2016 г. от 8.30 - 17.00 часа;
- За приравнителни изпити - от 31 май до 24 юни, 2016 г.;
- Приемен изпит за VIII клас: 20 юни, 2016 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване:
1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №1;
Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности: "Изящни изкуства", "Иконопис", "Рекламна графика", "Пространствен дизайн" – за VІІІ клас;
2. Акт за раждане - ксерокопие и оригинал за сверяване;
3. Медицинско свидетелство със заключение за здравословното състояние на ученика;
4. Копие от първата страница в бележника със снимката на ученика, завършил VII клас;
5. За приравнителните изпити – свидетелство за завършен VІІІ клас;
6. Таксата за участие в изпитите e 6 лева и се заплаща в училище;


УЧИЛИЩЕТО ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ от 13 до 17 юни 2016г.


ИЗПИТИ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС

За специалностите: "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Скулптура", "Иконопис", "Рекламна графика", "Пространствен дизайн."
I ИЗПИТ - РИСУВАНЕ (анонимен): 20 юни, 2016 г. от 8.00 часа - Изпит по рисуване - рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист 35/50см. Време за изпълнение – 6 учебни часа.


КЛАСАЦИЯ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС

В класирането участват само кандидати показали минимален бал 3 от изпита.


ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

За специалностите: "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Скулптура", "Иконопис", "Рекламна графика", "Пространствен дизайн";
По програма, утвърдена от Министерство на културата.НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ В VIII КЛАС УЧЕНИЦИ


ЗА VIII КЛАС

1. Папка в размер 46/55 см - 1 бр.;
2. Фазер в размер 46/55 см - 1 бр.;
3. Щипки за прикрепване на лист към фазера - 4 бр.;
4. Подрамка за живопис в размер 46/55 см. - 2 бр.;
5. Бял кадастрон - 20 листа;
6. Акварелни бои;
7. Темперни бои;
8. Четки - кръгли /голяма, средна, малка/ - 5бр.; плоска четка - 1 бр.;
9. Фазер в размер 25/35 см. с голяма щипка за рисуване на скици- 1 бр.;
10. Машинописни листове за скици - 1 пакет;
11. Черен туш - 5 бр.;
12. Перодръжка с пера различни размери за рисуване на скици;
13. Хлебни гуми;
14. Моливи - В, 2В, 4В;
15. Инструменти по скулптура;

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОПИС"

1. Бял кадастрон - 20 листа;
2. Каширан картон с платно - размер 46/55 - 4 бр.;
3. Темперни бои "Таленс" - 50 мл.- №100-2 бр., 200, 205, 227, 311, 318, 409, 411, 506, 512, 566, 737;
4. Четки руски - плоски с изкуствен косъм 2бр.(голяма, малка); обли – руски Sonnet st. Petersburg Kolynsky sable 1111 или Nevskaya palitra Kolynsky sable 1113 ( № 0; 1, 2; 3); бояджийска -4 см.;
5. Златен бронз - 50 мл.;
6. Декор лак фирма „Марабу“;
7. Краен лак за темпера или акрил „Дамаров“;
8. Каширан (дебел) картон - 2 мм. - 10 бр. (35/50);
9. Машинописни листове за скици - 1 пакет;
10. Хлебни гуми;
11. Моливи - BН, В, 2В, 4В;
12. Пиромолив 0.5 Faber castell;
13. Акварел „Ленинград“ – 24 цвята;


назад
начало