СКУЛПТУРА:

В обучението по Скулптура учениците имат възможността триизмерно да изграждат своите проучвателни задачи и композиционни решения, осъществени в материалите: глина, гипс, дърво,камък и метал.

Усвояването на пропорциите, анатомичните познания, както и конструктивните и пластични възможности на всеки един материал е гаранция за успешното обучение.

назад
начало