ЗДРАВКО ЕНЕВ ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР

ПОРТФОЛИО
Висше образование - специалност "Преподавател по български език и литература с втора специалност руски език" в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив /1980 - 1985/;

ГРАМОТА "Неофит Рилски"

ГРАМОТА Ротари интернешанъл – за участие на финала на проекта „Народните будители и аз“

ГРАМОТА Район централен към община Пловдив – За постигнати високи, професионални резултати в педагогическата дейност

Придобито II ПК

СЕРТИФИКАТИ
1. Участие в обучение на тема "Тероризъм – заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата";

2. Успешно завършване на квалификационен семина на тема "Директорът на образователната институция – лидер и партньор в промяната";

3. Обучение на тема "Превенция на отпадането от училище. Причини, пътища и механизми за решаване";

4. Обучение на тема "Иновативни макрополитики за промяна в управлението на образованието";

5. Квалификационен курс на тема: "Работа с ученици с разлияна степен на обучаемост";

6. Обучение по "Управление на училището";

УДОСТОВЕРЕНИЯ
1. Участвал в тематичен курс на Институт по качество в образованието към фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ – Габрово на тема „Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализ. Контрол. Атестация.

2. Удостоверение от НИОПП – София на тема „ Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини“

3. Удостоверение от Би Кей Комерс – СТМ, обучение по ГУТ /КУТ

4. Удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ на работното място

5. Удосоверение от Камара на инсталоторите в България- Център за професионално обучение – обучение по наредба за Устройство, експлоатация и технически надзор на газовите съоражения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

ПРОЕКТИ:
"Успех"
"КПС"
"Твоят час"

Директор в СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - Пловдив, бул. "Васил Априлов" №5
Вид на дейността или сферата на работа:
- учебно-възпитателна и методическа
- административно-управленска
- финансова
- организационна, координираща и контролна
- учебно-производствена
- санитарно-хигиенна
- социална

* 15.09.1991 г. - 07.09.1992 г. Пом. директор в СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №5;

* 01.09.1990 г. - 15.09.1991 г. Пом. директор в ТМТ „Калинин“ – гр. Пловдив;

* 01.09.1986 г. - 01.09.1990 г. Учител в ЕСПУ „Христо Смирненски“ – гр. Брезово;

* 01.09.1985 г. - 22.05.1986 г. Учител в ЕСПУ „Георги Кирков“ – гр. Дулово;

ЕЗИЦИ: Български език и руски език - ниво С1, според обща европейска езикова рамка;

* Добро владеене на офис пакет (Word, Exel, Power Point);

* Категория B (придобита през 1982 г.); категория C (придобита през 2010 г.);

назад
начало