СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР
СЪСТАВ
МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 
начало