СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
СЪСТАВ
МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК - ПСИХОЛОГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

назад
начало